Telefon måndagar kl:13.30-15.00
076-555 92 72
info@kungsorsridklubb.se

Vill du vara sponsor till Kungsörs Ridklubb?

prisutdelning

Vi arbetar aktivt med att alla ska känna sig trygga och delaktiga. För många unga är stallet och hästarna en trygg punkt där de får lugn och ro från skolproblem, mobbing och andra former av utsatthet. Här får de en meningsfull fritid och stärkt självkänsla. Samtidigt är vi en skola i ledarskap – hos oss startar många av framtidens ledare!

Varje år genomför vi kostnadsfria evenemang för barn och unga, för att nå ut och erbjuda något för alla, oavsett socioekonomisk situation. Även de som inte är medlemmar hos oss är välkomna. Projekten genomförs i egen regi och med hjälp av kommunen, SISU Idrottsutbildarna och företag.

Ny forskning visar att 26% av tjejer mellan 15-25 inte tränar för att de känner att de inte duger. Så kan vi inte ha det! 2019 sjösätter vi projektet Good Enough som fokuserar främst på unga tjejer, med syfte att stärka självkänsla och självförtroende.

 

Så här kan du hjälpa

I dag är projektverksamheten vid sidan av ridskolan till stor del beroende av ekonomisk hjälp. Vi erbjuder flexibla sponsorpaket:

 

1. Ekonomisk sponsring

Medlen går till vår verksamhet utanför ridskolan. Möjlighet att sponsra specifika projekt t.ex Good enough, Sommarkolloverksamhet, integration för ensamkommande barn och ungdomar, med mera.

Beroende på hur samarbetet läggs upp erbjuds olika former av motprestation.

 

2. Indirekt ekonomisk sponsring

Möjlighet att leverera tjänster eller varor som vi normalt sett använder i vår dagliga verksamhet. På så sätt kan vi reducera kostnader och  frigöra kapital till verksamheten.

 

3. Tävlingssponsring

Under tävlingssäsongen (april-september) besöks anläggningen av ca 1200-1500 tävlande ekipage och mellan 4000-5000 åskådare. Under 2018 renoverades våra två utomhusbanor till toppklass vilket genererar ett ännu större intresse att tävla i Kungsör.

• Tävlingssponsor
Som tävlingssponsor erbjuds du att:
…vara värd för en tävlingsklass där klassen döps efter ditt företag
…alla priser skapas som profilreklam för ditt företag
…vara med vid prisceremonin

Sponsorkostnaden varierar beroende på tävlingsform och antal deltagare.

• Hindersponsor
Vill du synas ordentligt så finns möjlighet att ta fram ett tävlingshinder i samarbete med klubbens tävlingssektion. Dessa hinder används på alla tävlingsbanhoppningar.

Ofta filmas banhoppning av deltagarna och sponsorhindren blir exponerade i media såsom Youtube, Instagram och Facebook. Ett klipp som klubben själv la ut under 2017 hade närmare 1.5 miljoner visningar och fanns med i Landet runt på SVT i oktober 2017. Det publicerades även på ca 30 dagstidningars webbsidor, bland annat  Aftonbladet Sport och Hippson.

 

 

Hjälp oss att hjälpa

I samarbete med engagerade lokala företagare och eldsjälar får vi möjlighet att fortsätta jobba med vårt samhällsengagemang, hålla bra hästar till ridning för funktionsnedsatta, fortsätta med den barn och ungdomsverksamhet som ligger utanför ordinarie ridskola och kan jobba vidare med allas lika värde, integrationsprojekt, fysisk och psykisk (o)hälsa, jämställdhet och miljöfrågor.

Vill du också hjälpa till att göra skillnad på riktigt?

Kontakta ridskolechef Carolina Skjödt, 0765-55 92 72.

Kungsörs Ridklubbs webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av besöket hos oss. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).