Telefon måndagar kl:13.30-15.00
076-555 92 72
info@kungsorsridklubb.se

Betalalternativ

Kungsörs Ridklubb erbjuder två olika abonnemangsformer med två olika priser, terminsabonnemang och månadsabonnemang.

Terminsabonnemang

 • Samtliga ridlektioner under terminen betalas in via faktura enligt sista betaldag.
 • Eleven har möjlighet att rida igen en avbokad ridlektion någon gång under terminen i mån av plats och tillgång på hästar.
 • Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen nästkommande termin under förutsättning att läkarintyg uppvisas.
 • Ingen återbetalning av terminsavgift sker om eleven väljer att sluta mitt under terminen.
 • Uppsägning av plats i ridgrupp för terminsbetalande gäller uppsägning terminsvis.
 • Det går ej att ändra från terminsabonnemang till månadsabonnemang under terminens gång.

Terminsavgiften går att dela upp med tre inbetalningar under terminens tre första månader, eller fem inbetalningar under terminens gång. Du får en faktura med med tre eller fem delbelopp som har olika förfallodatum.
En administrationsavgift på 30 kr/delbetalning ligger då på din faktura.

Månadsabonnemang

 • Samtliga ridlektioner, även teoritillfällen, under månaden betalas månaden innan.
 • Eleven har möjlighet att rida igen en avbokad ridlektion inom samma månad i mån av plats och tillgång på hästar.
 • Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen efter månadens slut under förutsättning att läkarintyg uppvisas.
 • En kalendermånads uppsägningstid gäller för plats i ridgrupp för månadsabonnemang.
 • Månadsabonnemang kan endast bokas innan sista uppsägningsdag.
 • En faktura med 5 delbetalningar skickas ut inför kommande termin. Ingen administrativ avgift tillkommer då den redan är inräknad i ridpriset. Avslutas ridplatsen innan terminens slut, krediteras fakturans kvarstående belopp utefter gällande villkor för månadsabonnemang.

Allmänt om betalning

All ridning betalas med förskottsfaktura som skickas ut via mejl. Beroende på val av terminsabonnemang eller månadsabonnemang är priset per lektion olika. Hela terminsavgiften skickas ut på en faktura. Om du valt att detlbetala terminsavgiften eller valt månadsabonnemang innehåller din faktura flera delbelopp med olika förfallodatum.

Vid påminnelse om utebliven betalning, tillkommer en avgift på 100 kr. Inbetalas inte ridavgiften efter andra påminnelsen mister eleven sin ridplats och betalningsföreläggande skickas till Kronofogden på hela terminsavgiften eftersom hela terminen är bokad.

Uppsägning ska ske skriftligt via mejl till info@kungsorsridklubb.se.


Säkerhetsväst
Möjlighet finns att hyra säkerhetsväst till en kostnad av 100 kr/termin. Hyran för säkerhetsvästen skickas med på fakturan till alla elever, om du har egen väst drar du bort den avgiften själv vid inbetalning.

Skåp
Det finns ett antal låsbara förvaringsskåp att hyra så du inte behöver bära dina saker till och från anläggningen varje gång. Hyran är 250 kr/termin.
Är du intresserad så prata med din instruktör om det finns något ledigt skåp.

Egen häst på lektion
Det går givetvis bra att ha med egen häst på lektion. Du har då under terminens gång möjlighet att låna ridskolehäst vid max tre tillfällen, förutsatt att ridskolan har hästar att tillgå. Vid långvarig sjukdom/skada kan lån av ridskolehäst vara möjlig under en längre tid förutsatt att ett veterinärintyg kan uppvisas och att ridskolan har hästar att tillgå. För att ridskolan ska kunna beräkna hästantal, foder, personal m.m. behöver du som vill ha med egen häst på lektionerna meddela detta skriftligen innan terminsstart.

Kungsörs Ridklubbs webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av besöket hos oss. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).