Telefon måndagar kl:13.30-15.00
076-555 92 72
info@kungsorsridklubb.se

Projekt Good Enough

projekt good enough leader eu

Kungsörs Ridklubb och RF-SISU Västmanland har under 2019 via medel från Leader genomfört ett projekt med syftet att stärka unga idrottare. Good Enough handlar om att hitta sin identitet, en stabilitet i sig själv för att stärka sina mentala muskler.

Innan projektet startades upp genomfördes en förstudie där Margareta Lycken, legitimerad psykolog, intervjuade medlemmar hos Kungsörs Ridklubb. Vi trodde det skulle bli ett projekt som skulle upplysa, belysa, och motverka psykisk ohälsa, men det blev väldigt tydlig att det istället handlade om allmän utveckling, och utmaningen med att vara mittemellan tonår och vuxenvärld. Om krav på sig själv och upplevda förväntningar från sin omgivning.

Några delar:

  • Varje människa är unik, vi är de vi är. Att förstå lite om den man är (det är ett livslångt arbete), gör oss mer stabila. Sträva aldrig efter att bli en halvtaskig kopia av någon annan…
  • För att våga vara oss själva behöver vi förstå lite om hur vi fungerar. Acceptans är en nyckel.
  • Mod – handlar om att göra något man är rädd för.
  • Du är inget offer! Det är okej att tycka synd om sig ibland, men du är inget offer. Man kan oförskyllt råka ut för hemska saker, utsättas av andra och annat. I det avseendet är man ett offer. Fastnar du i identiteten av att vara ett offer, så blir det destruktivt i längden.

I tre sammanfattade filmer presenteras projektet, vilket vi hoppas ska ge inspiration även till andra idrottsföreningar.

Vi har gjort och tränat på olika metoder för att ge oss nya synsätt och alternativa sätt att hantera livet. Alltifrån mentala övningar, praktiska övningar, träffat externa föreläsare och ryttarprofiler, eget arbete och reflektion – praktiskt även i tanke, tekniker att hantera situationer som upplevs som jobbiga. Förutom pratträffar har vi testat höghöjdsbana och dans – att våga, skådespela och få glänsa på andra områden. Vi har även jobbat utifrån en personlighetsmodell (CG Jung/MBTI), för att bättre förstå oss själva och andra. Se sig själva som individer och att det är ok att vara olika. Kort om samtliga träffar:

Träff 1
Uppstartsträff där tankar och idéer med projektet presenteras och deltagarna fick berätta vad de ville ha hjälp med. Önskemål var bland annat: bli mer självsäker, lära sig att inte jämföra sig med andra, ställa rimliga krav på sig själv och ta sig ur jobbiga situationer på bästa sätt.
Träff 2
Inspirationsträff med Ann-Sofie Oscarsson Hellsing, med fokus på förutsättningar och vilka krav en kan ställa på sig själv.
Träff 3
Workshop kring personlighetsmodell för att bättre förstå oss själva och andra och se oss som individer, det är okej att tycka olika.
Träff 4
Höghöjdsbana på Björnögården i Västerås. Ett tillfälle att i praktiken använda mentala övningar som kan hjälpa till vid stress, nervositet mm.
Träff 5
Workshop med Margareta Lycken. Massvis med konkreta övningar för att hantera nervositet inför särskilda moment.
Träff 6
Idolträff med Steffie Holmen på Hamre ridklubb i Västerås. Inspiration i ridning, tillfälle att få ta del av hur hon jobbar med den mentala biten.
Träff 7
Träff med föräldrar, för att de också skulle få en insikt i projektet, vad som gjorts och varför.
Träff 8
Fysträning/dans i Köping med Dans Lola. Att motionera stärker även de mentala musklerna det vet vi, och vi fick en riktig endorfin-kick genom att skådespela lite också. Ibland går det faktiskt att lura sig själv till ett annat sinnestillstånd ”fake it til you make it”.
Träff 9
Idolträff och mental träning med Johanna Lassnac, grundare av Ryttarinspiration.
Träff 10
Avslutning och utvärdering, vad gav det deltagarna, vad var viktigast och vad har de gjort annorlunda.
eu good enough leader
Kungsörs Ridklubbs webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av besöket hos oss. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).