Telefon måndagar kl:13.30-15.00
076-555 92 72
info@kungsorsridklubb.se

Kolla masken

Alla hästar på Kungsörs Ridklubb ingår i programmet Kolla Masken och Vidilab. Detta för att få en så tydlig bild av parasittrycket som möjligt på anläggningen, förhindra resistens, se till att alla hästar avmaskas med rätt preparat och med rätt dos.

Anställd personal ombesörjer provtagningen efter rekommendation av Vidilab.

Ca 2 veckor innan provtagning kommer datum för provtagning att anslås, då ska var hyresgäst ha funderat på följande: har din häst matt päls, svår att hålla i hull, haft problem med kolik? I dessa fall kan extra analyser behövas. Meddela då personal om detta i god tid före provtagningsdatum.

Vidilab kommer också rådgöra i vilka hästar som ska ta individuella odlingar, råd från Vidilab ska följas. Vill man lägga till extra individuella odlingar utöver rekommendation går det bra, meddela detta till personal.

Efter att provtagnings analys/odlingar är klar rådgör personal med Vidilab vilka hästar som skall avmaskas och med vilka preparat. Maskmedel införskaffas av Ridskolan.

Nya hästar som flyttar in på KuRK ska avmaskas med Noromectin Comp-Ett preparat som tar de flesta parasiter hos den vuxna hästen. Har man upplevt klåda i ändtarm på hästen i fråga ska detta meddelas, då kan ytterligare ett preparat behövas. Om man kan uppvisa att hästen under de senaste 3 åren inte haft några parasiter kan detta avtalas bort efter rådgörande med vidilab och Ridskolechef. Ridskolan har tillgång Noromectin Comp preparat om man inte har möjlighet att införskaffa själv.

För att undvika parasiter på anläggningen är det viktigt att hagar hålls mockade i den mån det går, detta ansvarar hyresgäster själva för i de hagar som använts av er häst.

Kostnaderna för provtagningar/odlingar/ analyser och maskmedel faktureras till alla hyresgäster, kostnaderna kan komma att variera beroende på Vidilabs prissättning och avtal.

Kungsörs Ridklubbs webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av besöket hos oss. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).