Telefon måndagar kl:13.30-15.00
076-555 92 72
info@kungsorsridklubb.se

Drogpolicy

Styrelsen har tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt att dricka på restaurang, och 20 år för att handla på Systembolaget.

Vi tillåter ej att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder alkohol gör vi på följande sätt:
• samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrar
• vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.
• man får ej dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar
• man kommer inte berusad till träning, tävling eller annat möte
• på fester där det förekommer alkohol måste föräldrarna godkänna om ungdomarna får delta eller att målsman deltar

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
• enskilt samtal
• erbjuder hjälp och stöttning
• vid upprepade tillfällen av berusning – avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning.
Åldersgräns för tobak är 18 år enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt:
• samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.
Under föreningens aktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:
• samtal med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
• kontakt med sociala myndigheter och polis
• utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens, men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

Kungsörs Ridklubbs webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av besöket hos oss. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).